Valuuttakauppa: osa-aikaiset lisätulot tai täyspäiväinen liiketoiminta

Valuuttakauppa on hyvä vaihtoehto tai lisä osake- ja passiiviselle sijoittamiselle. Yleisin passiivinen sijoitusmuoto (suomalaispankin säästötili) tuottanee tänäkin vuonna 2024 reilusti alle Suomen inflaatiotason. Osakesijoittaminen taas vaatii monipuolista markkinatuntemusta, pääoman sitouttamista pitkälle aikavälille ja korkeiden kulujen sietokykyä. Valuuttakaupankäynti (Forex, Foreign Exchange) poikkeaa edellä mainituista. Tämä ns. treidaus on järjestelmällistä liiketoimintaa, jolla miljoonat yksityissijoittajat hankkivat elantonsa. Forex on maailmanlaajuisesti vilkkain kaupankäyntimuoto, jonka päivittäinen volyymi on useita biljoonia dollareita. Yksityishenkilöt pääsevät pienellä pääomalla näille samoille markkinoille pankkien ja valtioiden kanssa, samoilla ehdoilla ja todella pienillä kuluilla. Selkeä treidausohjelmisto (MetaTrader) on ilmaiseksi ladattavissa. Tälläkin sivustolla esitetyt kaupankäyntistrategiat vievät 1-3h päivässä kaikkine valmisteluineen. Toimivassa lyhyen aikavälin strategiassa riittää, että toimeksianto (order) pysyy avoimena muutamasta minuutista muutamaan tuntiin.

Suomessa valuuttakauppa-treidaajien määrä on vielä vähäinen. Tämä selittyy todenmukaisen käytännön tiedon heikolla saatavuudella. Tiedonpuute antaa tunnetusti tilaa ennakkoluuloille ja negatiivisuudelle. Syvälle iskostunut epätietoinen negatiivisuus alaa kohtaan juontaa juurensa mm. laajasti uutisoidusta suomalaisesta pyramidihuijauksesta. Siinä asiakkaiden sijoituksia ”yritettiin kasvattaa” huimin tuotto-odotuksin jonkinlaisella valuuttakaupalla. Rahojen antaminen muille ”kasvatettavaksi” on vastakohta ammattimaiselle valuuttakaupankäynnille omine päätöksineen! Oikeasta valuuttakaupasta keskusteluja käyneenä huomasi, että useilla olisi kyllä ollut kiinnostusta oppia, mutta treidaajan laatimaa, perusteellista tietopakettia vaan ei Suomesta löytynyt.

Kokemusperäisiä faktoja valuuttakaupasta

  • Järjestelmällistä sijoittamista, ei äkkirikastumiskeino eikä uhkapeli. Riski ja tuoton tavoite aina vain omien päätösten mukaan.
  • Ilmainen harjoittelu demo-tilillä, riskitön ja sitoumukseton tapa oppia. Aktiivisella harjoittelulla treidauspohja muutamassa kuukaudessa.
  • Parilla sadalla eurolla (kymmenet treidauskerrat) pääsee jo alkuun. Pääoman voi nostaa milloin vain, hävitä voi enintään alkusijoituksen.
  • Pienet kulut, helpot rahansiirrot ja selkeä tekninen puoli. Ei tarvetta finanssialan kokemukselle eikä talousuutisten jatkuvalle seurannalle.
  • Ammattimainen treidaus minimoi riskit ja tuottaa säännöllisesti. Aloittelijoille luonteva, ns. tunteilla treidaaminen, taas on varmin tapa hävitä.
  • Tuottoa sekä nousu- että laskusuhdanteessa, myös lyhyellä (alle 1h) aikavälillä. Toimiviksi todettuja strategioita eri sijoittajamentaliteeteille.
  • Lukuisia engl. kielisiä foorumeita ja ammattimaisia sivustoja analyyseineen. Samoin lukuisia huijaus-systeemejä mahtavilla tuottolupauksilla.

Treidaus käytännön esimerkin valossa

Seuraavan kuvasarjan tarkoitus on vain havainnollistaa valuuttakaupan perusanalyysiä, strategian soveltamista ja konkreettista tuottomahdollisuutta; tässä vaiheessa ei kannata hämmentyä eikä heti aloittaa treidaamista, sillä kaikki käsitteet ja periaatteet käydään perusteellisesti läpi sivuston muissa osissa. Yleisesti ottaen, jokaisen valuuttakaupan strategian tarkoituksena on löytää suuren todennäköisyyden tilanteet sekä karsia pienen tuoton ja suuren riskin tapaukset. Toimeksianto (osto tai myynti) tehdään vain, kun kaikki valitun kaupankäyntistrategian ehdot täyttyvät; loogista ja yksiselitteistä.

Kyseessä on aikoinaan treidaamani tilanne USD/CAD valuuttaparilla, kuvatekstit ovat tarkoituksella jo heti alkuun englannin kielellä. Chart1 on Daily-aikaskaalassa ja sen viimeinen sininen palkki/kynttilä (candlestick) kuvaa siis yhtä kokonaista päivää. Analyysiä varten kuvaajaan on piirretty sininen viiva (trendline) ja lisätty keltainen käyrä (Moving Average -indikaattori). Kuvaajasta näkee, että hinta on aiemmin kahdesti pysähtynyt vastaavaan kohtaan (siniseen ja keltaiseen) ns. support-tasoon, ja lähtenyt siitä nousuun. On todennäköistä, että tilanne toistuu jälleen. Chart2 on tämä sama sininen Daily-candle zoomattuna paljon tarkempaan aikaskaalaan, jossa yksi palkki on 15 minuuttia. Tässä kuvassa näkyy vielä selkeämmin, miten hinta lähtee odotettuun nousuun, kohdattuaan aiemmin esitetyn sinisen trendline-viivan. Chart3:lla on sama tilanne, mutta nousu varmistetaan vielä strategian indikaattoreilla, jotka ovat Pivots, Stochastic ja palkkien väritykseen vaikuttava Heiken Ashi. Tietyt selkeät ehdot täyttyvät Chart3:n keltaisen nuolen kohdalla ja treidaaja tekee osto-toimeksiannon. Yleensä riittää pelkän strategian rutiininomainen käyttö, mutta kun isomman aikaskaalan tilanne viittaa myös samaan lopputulokseen, silloin tietää, että voiton todennäköisyys on erittäin korkea (high probability trade). Yksinkertaistetussa strategiassa pelkkä Chart2:n ”pinbar” kuvio support-tasolla olisi riittänyt – ilman lisäindikaattoreita.

Oletetaan, että pääomaa on vain 100€. Oikeaoppisessa valuuttakaupassa suositellaan maksimissaan n. 3% riskiä joka toimeksiannolla, jotta tili kestäisi tappioita ja jotta tappioiden jälkeenkin olisi varaa uusiin toimeksiantoihin. Tämä alhainen 3% riski olisi sen hetken pääomasta rahana 3€, ei sen enempää. Toimeksianto (lot size) mitoitetaan sen suuruiseksi, että asetettava stop loss (tappion raja, joka sulkee kaupan, kun käyrä yllättäen lähteekin väärään suuntaan) olisi rahana maksimissaan tämä 3€. Toisin sanoen, suurin tappio tästä kaupanteosta voi olla vain 3€. Kuvaajien yksikkönä on pip (percentage in point), pienin mahdollinen hinnan muutos, eli tavallaan yksi askel. Chart3:n tapauksessa stop loss olisi ollut 16 askelta. Toimeksianto olisi ollut auki vajaat 3 tuntia ja tuotto – reilu 105 askelta, rahana noin 19€. Pääoma olisi siis kasvanut 19 prosentilla kolmessa tunnissa ja seuraavan toimeksiannon suuruus mitoitettaisiin jo 119€ summalle, ja niin edelleen. Jokainen voi myös laskea vastaavan tuoton muutaman tuhannen euron pääomalle, joka on monien kohdalla täysin realistinen. Tämän tapaisia reilun 100 askeleen tilanteita tulee aika ajoin eri valuuttapareilla. Pienemmät, strategian mukaiset 30-50 askeleen tuottomahdollisuudet, ovat yleisempiä ja esiintyvät päivittäin. Laskelmista kannattaa huomata, että saa olla aika monta kertaa väärässä (häviten aina n. 3%), ennen kuin oikeaoppisen treidauksen pääoma menisi nollaan.

Mitä treidaajalta vaaditaan?

  • Järjestelmällisyyttä ja pitkäjänteistä ajattelutapaa. Riittävää toimeentuloa ja epäemotionaalista suhdetta rahaan.
  • Kohtalaista englannin kielen lukutaitoa, Forex-sanastoon kyllä tottuu. Luotettavaa atk-setuppia ja internet-yhteyttä.
  • Reilusti aikaa lukemiseen ja perusasioiden harjoitteluun. Malttia valitun strategian perusteelliseen testaamisvaiheeseen.

Kun lukee sivustoa eteenpäin, ymmärtää mitä logon ”Knowledge. Discipline. Consistency.” -kokonaisuus tarkoittaa valuuttamarkkinoilla ja miten olennainen osa tuottoisaa sijoitustoimintaa se oikeasti on. Tilastojen mukaanhan suurin osa aloittelijoista epäonnistuu. Miksi näin? Kunnollista perehtymistä perusteisiin on sivuutettu, strategia on valittu väärin tai sitä ei ole kunnolla testattu ja kassanhallinta on pielessä. Monien mielestä aloittelijan yleisin ja suurin virhe on järjestelmällisyyden ja itsehillinnän puute sekä tunteet, kuten ahneus ja pelko. ”Mental Discipline” kokonaisuudesta on kirjoitettu useita kirjoja, luotu tuhansia web-sivustoja ja pidetty lukuisia seminaareja, mutta silti useimmat aloittelijat sivuavat aiheen ja häviävät pääomansa.

Tärkeä huomautus aloittelijalle

Aloittelijat, ei pelkästään sijoittamisen alalla, monesti jättävät väliin perusteisiin perehtymisen ja etenevät kokeellisen oppimisen kautta. Valuuttamarkkinoilla tämä tapa ei kannata. Aloittelijan tuurikin kostautuu loppujen lopuksi. Lupaavat forex-kuvaukset luettua, perusteisiin ja ongelmakohtiin perehtyminen saattaa tuntua pitkästyttävältä. Miksei heti ladata ilmaisen ohjelmiston, hakea google:lla ”tuottavan” strategian ja alkaa kokeilemaan demolla, ellei heti oikealla rahalla? Kun niitä strategioita, ohjeistuksia, maksullisia kursseja ja ihmeellisiä treidaus-robotteja on saatavana tuhansittain, aloittelija hyppii paikasta toiseen, ymmärtämättä miten asioita kannattaa soveltaa, mitä kannattaa ehdottomasti välttää ja mikä käytännössä kääntää tappiot voitoiksi. Siitä epämääräisen kokeilun ja epäonnistumisen kierteestä on vaikea päästää pois ja loppujen lopuksi siinä häviää koko pääoman. Jotkut ymmärtävät palata tämän jälkeen perusteisiin, jotkut taas sijoittavat, kokeilevat ja häviävät lisää.

Monia aloittelijan virheitä ja ahaa-elämyksiä on koettu treidausurani alussa. Sivusto onkin laadittu pitkälti näiden kokemusteni pohjalta, aloittelijat huomioon ottaen. Tietoa on myös kerätty eri lähteistä pitkällä aikavälillä ja sitä on pyritty tiivistämään selkeäksi kokonaisuudeksi. Sivustoa voidaankin pitää intensiivikurssin oppikirjana, jonka tietopankki-osat kannattaa ehdottomasti lukea järjestyksessä ja huolella läpi. Aikaa ja malttia siis tarvitaan ja jos näitä ei tässä vaiheessa tunnu löytyvän – kannattaa palata asiaan myöhemmin. Alkumotivaation nostattamiseksi mainittakoon, että oikeaoppisesti käydystä valuuttakaupasta saa pienellä alkupääomalla hyvää ja säännöllistä lisätuloa osa-aikaisesti, päivätyönkin ohella. Toimiva strategia on myöhemmin helposti skaalattavissa suuremmaksi omien ehtojen liiketoiminnaksi, jolla on erittäin kilpailukykyinen tuntipalkka.